Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của Valora là mở đường cho mọi người tiếp cận cơ hội tài chính, quá đó, ai cũng có thể tạo ra và chia sẻ giá trị mà không gặp cản trở.

Image of Valora Team Workshop

Vì sao chúng tôi xây dựng Valora

Chúng tôi xây dựng Valora trên chuỗi khối Celo để giải quyết các vấn đề cốt lõi trong hệ thống tài chính của chúng ta. Nhờ Valora, việc chuyển tiền đã có thể thực hiện xuyên biên giới, an toàn và nhanh chóng.

Tải Valora xuống

Android Apple
Image of people doing a high-five

Our Team

We believe every person should have access to the information, education, and tools needed to build wealth. When everyone has the potential to prosper, our world will be a more supportive and interconnected place.

“The Valora team takes pride in our diversity of experiences and backgrounds. We leverage our expertise in blockchain, consumer apps, fintech, and international markets to move our mission forward.”

Jackie Bona, CEO

Gia nhập đội ngũ

 

4SdyRVffEDSk1wrbjkragQ
Jackie BonaCEO
4tbJtxRwmq3EkdYp7l4Zrq
Marek OlszewskiProduct
26isTPlPAUBTS0dAPZ4zZI
Silas Boyd-WickizerEngineering
3yeIYvJPYTg8PgaAWQ9SWs
Denisse Halm Strategy & Operations

Backers